м. Хмельницький, вул. Свободи, 48 тел.
(0382) 65-21-95
(067) 38-39-229

Відчуження нерухомого та рухомого майна

Послуги

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (з відміткою про зняття т/з з обліку);
- Експертна оцінка транспортного засобу.
Сторона фізична особа:
1.    Паспорт (звертаємо Вашу увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку);
2.    Ідентифікаційний номер;
3.    Якщо фізична особа в шлюбі – згода подружжя на укладення договору див. Згода одного з подружжя на відчуження або придбання майна.
Сторона юридична особа:
-    Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Виписка);
-    Витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, виданий не раніше 1 місяця до моменту вчинення нотаріальної дії;
-    Статут;
-    Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
-    Наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
-    Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
-    Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
-    Якщо укладення такого характеру договорів згідно статуту юридичної особи здійснюється зі згоди вищого органу – протокол загальних зборів вищого органу, в якому представнику юридичної особи надано згоду на укладення договору.

Скачати