м. Хмельницький, вул. Свободи, 48 тел.
(0382) 65-21-95
(067) 38-39-229

Довіреність

Послуги

Необхідні документи для посвідчення довіреності:

Для фізичних осіб:
- паспорт (звертаємо Вашу увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер).

Для юридичних осіб
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію),
- статут,
- довідка з ЄДРПОУ,
- протокол (рішення, наказ) про обрання керівника,
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
-  печатка юридичної особи,
- якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю - довіреність на представника, паспорт представника.

Відомості про представника записуються зі слів довірителя, можна надати фотокопію паспорта представника, щоб не виникло помилки.
Вся інша інформація, стосовно змісту та призначення довіреності, записується зі слів довірителя.

Необхідні документи для посвідчення довіреності в порядку передоручення:

- основна довіреність,

- представник (фізична особа), який діє на підставі основної довіреності - паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер),

- якщо основна довіреність видана від імені юридичної особи, представнику на ім’я якого видана така довіреність, необхідно надати свій паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  щодо юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію щодо юридичної особи), статут юридичної особи, довідка з ЄДРПОУ щодо юридичної особи, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,  печатку юридичної особи

Що необхідно знати про довіреність?
1.    Довіреність неможливо продовжити, після закінчення її строку, при необхідності посвідчується  нова довіреність.
2.    В одній довіреності може бути зазначено кілька повірених (представників).
3.    Довіреність у порядку передоручення не може надавати більше прав та повноважень ніж передбачено в  основній довіреності.

Скачати