м. Хмельницький, вул. Свободи, 48

Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів

Послуги

Прийняття грошових сум або цінних паперів у депозит для передавання кредитору здійснюється за відповідною заявою заінтересованої особи (боржника) або за заявою ліквідатора громадянина-підприємця, визнаного банкрутом. Заява реєструється нотаріусом у книзі вхідної кореспонденції і є підставою для вчинення нотаріальної дії.

Заява боржника має містити такі відомості:

щодо особи, від якої прийнято внесок у депозит, а також щодо особи, для передачі якій його внесено, а саме:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорта, коли та ким він був виданий, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та податковий номер, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку (якщо місцезнаходження або інші відомості щодо особи, для передачі якій робиться внесок, невідомі, то в заяві вказуються останні відомі особі, що звернулася до нотаріуса, відомості) щодо мети чи виконання якого зобов'язання зроблено внесок;

щодо причин, з яких зобов'язання не може бути виконане безпосередньо.

За бажанням особи до заяви можуть бути включені обґрунтування та розрахунок, згідно з яким робиться внесок. У разі прийняття в депозит цінних паперів, випущених у документарній формі, у заяві зазначається їх номінальна вартість.

Якщо боржник не вказав місцезнаходження кредитора і нотаріусу це місцезнаходження невідоме, боржник попереджається, що повідомлення кредитора про внесення грошей або цінних паперів у депозит є його обов'язком.

Заява ліквідатора громадянина-підприємця, визнаного банкрутом, повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові ліквідатора громадянина-підприємця, визнаного банкрутом, з посиланням на реквізити постанови господарського суду, що призначив ліквідатора; прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорта, коли та ким він був виданий, місце проживання та номер картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів громадянина-підприємця, визнаного банкрутом, найменування господарського суду (що визначається відповідно до закону розпорядником коштів боржника), прізвище та ініціали судді, що прийняв рішення про визнання громадянина банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, про мети або виконання будь-якого зобов'язання зроблено внесок.

Способи внесення грошових сум у депозит нотаріуса

Унесення особою грошових сум у депозит нотаріуса проводиться будь-яким шляхом внесення переказу готівки через банки або безготівковим перерахуванням сум з рахунку особи на окремий поточний рахунок приватного нотаріуса тощо Для зберігання грошових сум, прийнятих у депозит державними нотаріальними конторами, в органах державного казначейства відкриваються відповідні рахунки для обліку депозитних сум.

Про надходження грошових сум і цінних паперів нотаріус повідомляє кредитора і на його вимогу видає йому належні грошові суми і цінні папери.

Документи, що підтверджують внесок боржника

На підставі виписок з рахунків, що свідчать про надходження відповідних сум, особі, яка внесла грошові суми в депозит, нотаріусом видається квитанція встановленого зразка. При цьому права частина квитанції (квитанція) видається особі, яка внесла грошову суму в депозит, а ліва її частина (корінець квитанції) залишається в справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса. На прохання боржника напис про внесок може бути зроблений на поданому документі, що встановлює заборгованість або з якого випливає внесення грошових сум або цінних паперів у депозит.

В квитанції зазначаються:

відомості про особу, від якої прийняті в депозит грошові суми, а також щодо особи, для якої вони вносяться (далі - депонент):

для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта, коли та ким він був виданий, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку (якщо місцезнаходження депонента невідоме, то нотаріусом у квитанції вказуються останні дані, які відомі особі, що звернулася щодо внесення у депозит грошових сум);

з якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму в депозит;

розмір грошової суми, внесеної на депозит.

У разі внесення у депозит цінних паперів нотаріусом видається квитанція встановленого зразка. При цьому нотаріусом указується сумарна номінальна вартість цінних паперів, прийнятих у депозит.

При прийнятті в депозит цінних паперів на зворотному боці квитанції і корінця квитанції зазначаються вид цінних паперів, їх кількість і номінальна вартість.

Прийняття у депозит нотаріуса грошових сум (цінних паперів), виявлених під час проведення заходів щодо охорони спадкового майна

Якщо під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна нотаріусом будуть виявлені грошові суми (цінні папери), що залишилися після померлого, вони вносяться на відповідні рахунки для обліку депозитних сум державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, про що виписується відповідна квитанція.

Видача з депозиту нотаріуса грошових сум або цінних паперів

Видача депозит грошових сум або цінних паперів здійснюється за заявою, яку подає депонент, за заявою та рішенням господарського суду, які подає ліквідатор громадянина-підприємця.

Видача банками грошових сум депонентам проводиться на підставі платіжних доручень приватних нотаріусів шляхом безготівкового перерахування на рахунок депонента або переказу коштів для виплати депоненту готівкою в банку.

Повернення грошових сум і цінних паперів

Повернення грошових сум і цінних паперів особі, яка внесла їх у депозит, допускається лише за згодою депонента. Вимога про повернення грошових сум і цінних паперів і згода на їх повернення повинні бути оформлені письмово.

Невитребувані з депозиту грошові суми та цінні папери, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зберігаються в депозиті нотаріальної контори або приватного нотаріуса протягом трьох років і після закінчення встановлених термінів їх зберігання підлягають перерахуванню до Державного бюджету України в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Необхідні документи:

Для фізичних осіб:

- Паспорт (звертаємо Вашу увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку)

- Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер).

- Заяву (ми можемо підготувати самостійно)

-опис у 2 примірниках

Для юридичних осіб

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (свідоцтво про державну реєстрацію),

- Статут,

- Довідка з ЄДРПОУ,

- Протокол (рішення, наказ) про обрання керівника,

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,

- Печатка юридичної особи,

- Якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю - довіреність на представника, паспорт представника.

- Заяву (ми можемо підготувати самостійно)

-опис у 2 примірниках.

Скачати

У 2014 році зареєструвати права на нерухоме майно та їх обтяження можна буде за спрощеною процедурою

11 лютого 2014 року набирають чинності нові Порядки: Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

21 Январь 2014 Подробнее...

Спрощено процедуру державної реєстрації друкованих ЗМІ

Про це йдеться в наказі Міністерства юстиції України № 2623/5 від 12 грудня 2013 року «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації».

17 Январь 2014 Подробнее...

Пройшла Перша спартакіада нотаріусів України

20 вересня 2013 року в Мелітополі (Запорізька область) відбулася Перша спартакіада нотаріусів України, в якій

17 Январь 2014 Подробнее...