м. Хмельницький, вул. Свободи, 48 тел.
(0382) 65-21-95
(067) 38-39-229

Договір дарування нерухомості, земельної ділянки

Послуги

Нотаріуси  Хмельницького мають право посвідчувати договори відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, які знаходяться в місті Хмельницькому, або, якщо одна із сторін договору зареєстрована в місті Хмельницькому.

Сторона фізична особа:

1.    Паспорт;
2.    Ідентифікаційний номер;
3.    Якщо нерухомість придбавалась в період шлюбу – Згода подружжя на відчуження майна, якщо майно є спільною сумісною власністю подружжя (куплене в шлюбі);
4.    Якщо однією з сторін є неповнолітня особа (до 18 років), або в квартирі/будинку, що відчужується, зареєстрований неповнолітній, то відчуження відбувається за згодою органів опіки та піклування. Якщо неповнолітній не досяг 14 років, то замість нього договір підписують обидва батьки. Якщо неповнолітній віком від 14 до 18 років, то він самостійно підписує договір, але за згодою обох батьків, підписи батьків на згоді повинні бути засвідченні нотаріально – див. Підписи на заявах.

Сторона юридична особа:
-    Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Виписка);
-    Витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, виданий не раніше 1 місяця до моменту вчинення нотаріальної дії;
-    Статут;
-    Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
-    Наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
-    Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
-    Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
-    Якщо укладення такого характеру договорів згідно статуту юридичної особи здійснюється зі згоди вищого органу – протокол загальних зборів вищого органу, в якому представнику юридичної особи надано згоду на укладення договору.

Для дарування квартири:
- Правовстановлюючий документ на квартиру – Свідоцтво про право власності / Договір дарування/ Договір купівлі-продажу / Свідоцтво про право на спадщину та ін. зі штампом про реєстрацію в БТІ, або з реєстраційним посвідченням, що підтверджує реєстрацію в БТІ, або з Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно в БТІ;

- Витяг з реєстру права власності на нерухоме майно, виданий БТІ, строк дії якого до трьох місяців з моменту видачі; 

- Довідка Ф-3 (про склад зареєстрованих в квартирі осіб), видана ЖЕК/ кооперативом/ ОСББ або довідка про відсутність зареєстрованих.

Для дрування будинку/ домоволодіння:

- Правовстановлюючий документ на будинок – Свідоцтво про право власності / Свідоцтво про право власності / Договір дарування/ Договір купівлі-продажу / Свідоцтво про право на спадщину та ін. зі штампом про реєстрацію в БТІ, або з реєстраційним посвідченням, що підтверджує реєстрацію в БТІ, або з Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно в БТІ;

- Витяг з реєстру права власності на нерухоме майно, виданий БТІ, строк дії якого до трьох місяців з моменту видачі; 

- Будинкова книга або довідка з місцевої ради про склад зареєстрованих в будинку; 

- При даруванні будинку, у випадку, якщо земельна ділянка, на якій знаходиться будинок – приватизована – дарування земельної ділянки відбувається одночасно з даруванням будинку: див. Договір дарування земельної ділянки;
- Якщо земельна ділянка, на якій знаходиться будинок не приватизована – довідка з земельних ресурсів за місцем знаходження будинку про кадастровий номер та площу ділянки, на якій знаходиться будинок.
Для дарування земельної ділянки:

-    Державний акт про право власності на землю;
-    Якщо в державному акті відсутній кадастровий номер ділянки – довідка про присвоєння кадастрового номера, що видається органами земельних ресурсів;
-    Довідка про наявність/відсутність обмежень  (обтяжень) на земельну ділянку, що видається органами земельних ресурсів;
-    Витяг з поземельної книги (Державного реєстру земель), що видається органами земельних ресурсів;
-    Нормативна оцінка вартості земельної ділянки, що видається органами земельних ресурсів;
-    Довідка про відсутність забудови на земельній ділянці, що видається БТІ, або місцевою радою, або садовим товариством, або кооперативом. Якщо на ділянці знаходиться нерухоме майно, то дарування ділянки можливе тільки в один день з нерухомістю, яка на ній знаходиться.

Скачати