м. Хмельницький, вул. Свободи, 48 тел.
(0382) 65-21-95
(067) 38-39-229

Видача свідоцтва придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)

Послуги

1. Видача нотаріусом свідоцтва про придбання арештованого або заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)
1.1. Придбання арештованого або заставленого нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів) оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва.
1.2. Видача свідоцтва про придбання заставленого майна, яке складається лише з рухомого майна, здійснюється за місцем проведення аукціону.
2. Видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (іпотеки)
Придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (іпотеки), оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням цього нерухомого майна шляхом видачі набувачу свідоцтва про придбання нерухомого майна.
3. Підстава для видачі свідоцтва про придбання арештованого або заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)
3.1. Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі складеного державним виконавцем акта про проведені публічні торги, затвердженого начальником відповідного відділу державної виконавчої служби.
3.2. В акті про проведені прилюдні торги має бути зазначено:
ким, коли і де проводилися прилюдні торги;
коротка характеристика реалізованого майна;
прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи), адреса кожного покупця;
сума, внесена переможцем торгів за придбане майно;
прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;
дані про правовстановлюючі документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правовстановлюючого документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім’я, по батькові, нотаріальний округ), дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата і номер реєстрації.
3.3. Свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні видається нотаріусом на підставі акта (копії затвердженого суддею акта) про проведений аукціон. Складений організатором аукціону акт про проведений аукціон подається на затвердження нотаріусу, який вчинив виконавчий напис про необхідність звернення стягнення на заставлене майно або який прийняв рішення.
3.4. Акт про проведення аукціону, що подається нотаріусу на затвердження, має містити таку інформацію:
ким, коли і де проводився аукціон;
перелік і коротку характеристику реалізованого майна;
початкову й остаточну ціну реалізації майна;
прізвище, ім'я, по батькові (назву юридичної особи) боржника, його адресу;
прізвище, ім'я, по батькові (назву юридичної особи), адресу покупця;
суму, внесену переможцем аукціону за придбане майно.
3.5. До акта додається список учасників аукціону.
3.6. При реалізації на аукціоні майна, що підлягає реєстрації, в акті зазначаються дані про правовстановлюючі документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правовстановлюючого документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім'я, по батькові, назву нотаріальної контори, нотаріального округу), дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата і номер реєстрації.
3.7. Свідоцтво про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, видається нотаріусом на підставі копії складеного державним виконавцем акта про реалізацію предмета іпотеки, затвердженого начальником (заступником начальника) органу державної виконавчої служби.
3.8. В акті про реалізацію предмета іпотеки має бути зазначено:
що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог Закону України „Про іпотеку”;
назва організатора прилюдних торгів, дата і місце їх проведення;
стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки;
прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;
початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу;
сума коштів, внесена за придбане нерухоме майно;
прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;
відомості про документ, на підставі якого право власності на предмет іпотеки належало іпотекодавцю.
4. Видача свідоцтва про придбання майна, право власності на яке підлягає реєстрації
Якщо право власності на майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, нотаріус зазначає про це в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює таку реєстрацію.

Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися
1. Підстави для видачі нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися
Якщо прилюдні торги (аукціон) оголошено такими, що не відбулися, нотаріус видає відповідне свідоцтво про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу на підставі складеного та затвердженого в установленому порядку акта із зазначенням того, що прилюдні торги (аукціон) не відбулися.
2. Зміст акта про те, що прилюдні торги (аукціон) не відбулися
В акті про те, що прилюдні торги (аукціон) не відбулися, має бути зазначено:
- ким, коли і де проводилися прилюдні торги (аукціон);
- коротка характеристика майна;
- прізвище, ім’я, по батькові (найменування юридичної особи), місце проживання/місцезнаходження кожного покупця;
- дані про правовстановлюючі документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правостановлюючого документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, нотаріальний округ), дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата та номер реєстрації;
- підстави, з яких прилюдні торги (аукціон) не відбулися.

Скачати