м. Хмельницький, вул. Свободи, 48 тел.
(0382) 65-21-95
(067) 38-39-229

Підписи на банківських картках.

Послуги

Засвідчення справжності підписів на банківських картках:
-    Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Виписка);
-    Витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, виданий не раніше 1 місяця до моменту вчинення нотаріальної дії;
-    Статут;
-    Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
-    Довідка податкової служби Ф.4-ОПП;
-    Наказ про призначення кожної посадової особи, підпис якої засвідчується на банківській картці, та, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
-    Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
-    Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню).
МИ САМОСТІЙНО ГОТУЄМО ДЛЯ ВАС БАНКІВСЬКІ КАРТКИ, ВІД ВАС ПОТРІБЕН ТІЛЬКИ ВКАЗАНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ, ПОВНА НАЗВА ТА АДРЕСА БАНКУ, ДЛЯ ЯКОГО РОБЛЯТЬСЯ КАРТКИ.
Засвідчення справжності підписів на статуті:
Див. Засвідчення справжності підписів на заявах та інших документах.

Засвідчення справжності підпису перекладача:
1.    Паспорт перекладача;
2.    Ідентифікаційний номер перекладача;
3.    Диплом перекладача;
4.    Оригінал документа, який перекладається;
5.    Текст перекладу.

Засвідчення справжності підписів на заявах та інших документах:

Фізична особа:
1.    Паспорт;
2.    Ідентифікаційний номер.

Юридична особа:
-    Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Виписка);
-    Витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, виданий не раніше 1 місяця до моменту вчинення нотаріальної дії;
-    Статут;
-    Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
-    Наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
-    Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
-    Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню).

Согласие супруга или сособственника на отчуждение или приобретение имущества.

Согласие супруга на отчуждение или приобретение имущества:
1.    Паспорт;
2.    Идентификационный номер;
3.    Свидетельство о браке.

Согласие сособственника на отчуждение или приобретение имущества:
См. Заверение верности подписей на заявлениях и других документах.

Заверение копии.

1.    Паспорт;
2.    Идентификационный номер;
3.    Оригинал документа.

Згода одного з подружжя або співвласника на відчуження або придбання майна.

Згода одного з подружжя на відчуження або придбання майна:
1.    Паспорт;
2.    Ідентифікаційний номер;
3.    Свідоцтво про шлюб.
Згода співвласника на відчуження або придбання майна:
Див. Засвідчення справжності підписів на заявах та інших документах.

Засвідчення копії.

1.    Паспорт;
2.    Ідентифікаційний номер;
3.    Оригінал документа.

Скачати