м. Хмельницький, вул. Свободи, 48 тел.
(0382) 65-21-95
(067) 38-39-229

Попередній договір

Послуги

Сторона фізична особа:
1.    Паспорт;
2.    Ідентифікаційний номер;
3.    якщо фізична особа в шлюбі – згода подружжя на укладення попереднього договору див. Згода одного з подружжя на відчуження або придбання майна.

Сторона юридична особа:
-    Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (Виписка);
-    Витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, виданий не раніше 1 місяця до моменту вчинення нотаріальної дії;
-    Статут;
-    Довідка з ЄДРПОУ (видається органами статистики);
-    Наказ про призначення посадової особи, яка уповноважена за статутом діяти без довіреності;
-    Якщо від імені юридичної особи діє представник, уповноважений за довіреністю – посвідчена нотаріально довіреність;
-    Якщо діє від імені юридичної особи керівник філії (відділення) – додатково аналогічний перелік документів по філії (відділенню);
-    Якщо укладення такого характеру договорів згідно статуту юридичної особи здійснюється зі згоди вищого органу – протокол загальних зборів вищого органу, в якому представнику юридичної особи надано згоду на укладення договору.
Для посвідчення попереднього договору нотаріусу надається інформація в усній формі про основні положення основного договору: термін укладення, розмірі задатку, ціні, предметі та ін.

Скачати